ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 58 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

wŏ chuān dà hào de 我穿大号的
ผมใส่ขนาดใหญ่
zhōng háo 中号
กลาง
xiăo hào 小号
เล็ก
nĭ yŏu dà yī diăn de mā 你有大一点的吗?
คุณมีขนาดใหญ่กว่านี่ไหม
nĭ yŏu xiăo yī diăn de mā 你有小一点的吗?
คุณมีขนาดเล็กกว่านี่ไหม
zhè ge tài jĭn le 这个太紧了
นี่มันแน่นเกินไป
zhè ge zhèng hăo 这个正好
พอดีกับผมเลย
nă lĭ yŏu yóu yŏng yī 哪里有游泳衣?
ผมจะหาชุดว่ายน้ำได้ที่ไหน
yī fu 衣服
เสื้อผ้า
nǚ chèn shān 女衬衫
เสื้อครึ่งตัวของผู้หญิง
lián yī qún 连衣裙
เสื้อชุด
duăn kù 短裤
กางเกงขาสั้น
wŏ măi tā le 我买它了
ผมจะซื้อมัน
wŏ xĭ huan zhè jiàn chèn shān 我喜欢这件衬衫
ผมชอบเสื้อตัวนี้

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร