ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 57 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

wŏ qù gòu wù 我去购物
ผมจะไปช้อปปิ้ง
zhŭ yào de gòu wù qū zài nă lĭ 主要的购物区在哪里?
บริเวณช็อปปิ้งหลักอยู่ที่ไหน
wŏ xiăng qù gòu wù zhōng xīn 我想去购物中心
ผมต้องการที่จะไปศูนย์การค้า
nĭ néng bāng zhù wŏ mā 你能帮助我吗?
คุณช่วยผมได้ไหม
wŏ zhĭ shì kàn kàn 我只是看看
ผมแค่ดูเฉยๆ
nĭ néng gĕi wŏ nà xiē chèn shān mā 你能给我那些衬衫吗?
คุณให้ผมดูเสื้อเชิ้ตได้ไหม
shì yī jiān zài nă lĭ 试衣间在哪里?
ห้องลองเสื้อผ้าอยู่ทางไหน
wŏ kĕ yĭ shì yī xià zhè ge mā 我可以试一下这个吗?
ผมลองได้ไหม
zhè ge yán sè bù shì hé wŏ 这个颜色不适合我
สีไม่เหมาะกับผม
nĭ yŏu tóng yī kuăn qí tā yán sè de mā 你有同一款其它颜色的吗?
คุณมีสีอื่นไหม
wŏ xĭ huan zhè ge 我喜欢这个
ผมชอบมัน
wŏ bù xĭ huan zhè ge 我不喜欢这个
ผมไม่ชอบมัน

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส