ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 56 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

huŏ shān 火山
ภูเขาไฟ
xiá gŭ 峡谷
หุบเขาลึก
sēn lín 森林
ป่า
shān mài 山脉
เทือกเขา
cóng lín 丛林
ป่า
hé 河
แม่น้ำ
bàn dăo 半岛
คาบสมุทร
shā tān 沙滩
ชายหาด
zhăo zé 沼泽
บึง
shān mài 山脉
ภูเขา
xiăo shān 小山
เนินเขา
hú 湖
ทะเลสาป
shā mò 沙漠
ทะเลทราย
pù bù 瀑布
น้ำตก

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล