ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 55 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

wŏ xū yào yī liàng jì chéng chē 我需要一辆计程车
ฉันต้องการแท็กซี่
chē fèi shì duō shao qián 车费是多少钱?
ค่าโดยสารเท่าไหร่
jiāo tōng 交通
การจราจร
zhí shēng fēi jī 直升飞机
เฮลิคอปเตอร์
fēi jī 飞机
เครื่องบิน
huŏ chē 火车
รถไฟ
dì tiĕ zhàn 地铁站
สถานีรถไฟใต้ดิน
chuán 船
เรือ
zì xíng chē 自行车
รถจักรยาน
kă chē 卡车
รถบรรทุก
qì chē 汽车
รถ
gōng gòng qì chē 公共汽车
รถบัส
tíng chē chăng 停车场
โรงจอดรถ
tíng chē shōu fèi biăo 停车收费表
มีเตอร์เก็บค่าจอดรถ

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร