ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 54 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

wŏ kĕ yĭ qĭng nĭ hē yī bēi mā 我可以请你喝一杯吗?
ฉันจะซื้อเครื่องดื่มให้คุณได้ไหม
xū yào rù chăng fèi mā 需要入场费吗?
มีค่าเข้าไหม
qĭng gĕi wŏ yī bēi pí jiŭ 请给我一杯啤酒
ขอเบียร์ครับ
wŏ xiăng yào yī bēi hóng jiŭ 我想要一杯红酒
ฉันต้องการไวน์แดงหนึ่งแก้ว
nă zhŏng pí jiŭ 哪种啤酒?
เบียร์ยี่ห้ออะไร
bái pú tao jiŭ 白葡萄酒
ไวน์ขาว
wŏ xiăng yào hē yī bēi 我想要喝一杯
ฉันต้องการเครื่องดื่ม
nĭ xiăng qù tiào wŭ mā 你想去跳舞吗?
คุณต้องการที่จะเต้นรำไหม
shì de wŏ xiăng qù tiào wŭ 是的,我想去跳舞
ใช่ ฉันต้องการที่จะเต้นรำ
wŏ bù xiăng qù tiào wŭ 我不想去跳舞
ฉันไม่ต้องการที่จะเต้นรำ
wŏ hĕn dān xīn 我很担心
ผมกังวล
wŏ zhăo bù dào wŏ de bà ba 我找不到我的爸爸
ฉันหาพ่อไม่เจอ
wŏ mí lù le 我迷路了
ฉันหลงทาง
qĭng dĕng dĕng wŏ 请等等我
รอฉันแป๊ปนึ่ง
wŏ xū yào yī gè jĭng chá 我需要一个警察
ฉันต้องการตำรวจ
jiù mìng 救命!
ช่วยด้วย

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่