ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 53 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

dà jiē 大街
ถนน
shí zì lù kŏu 十字路口
สี่แยก
jiāo tōng pái 交通牌
เครื่องหมายจราจร
guăi jiăo 拐角
หัวถนน, มุม
lù dēng 路灯
ไฟถนน
jiāo tōng zhĭ shì dēng 交通指示灯
สัญญาณไฟจราจร
xíng rén 行人
คนเดินเท้า
lín yìn dào 林荫道
ถนน
rén xíng héng dào 人行横道
ทางม้าลาย
rén xíng dào 人行道
ทางเท้า
cè suŏ 厕所
ห้องน้ำ
xĭ shŏu jiān 洗手间
ห้องอาบน้ำ

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์