ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 51 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

zài chéng shì nèi 在城市内
ในเมือง
shŏu dū 首都
เมืองหลวง
yóu jú 邮局
ไปรษณีย์
shì chăng 市场
ตลาด
miàn bāo fáng 面包房
เบเกอรี่
shū diàn 书店
ร้านหนังสือ
yào diàn 药店
ร้านขายยา
gōng yuán 公园
สวนสาธารณะ
fàn diàn 饭店
ร้านอาหาร
diàn yĭng yuàn 电影院
โรงภาพยนตร์
jiŭ bā 酒吧
บาร์
yín háng 银行
ธนาคาร
yī yuàn 医院
โรงพยาบาล
jiào táng 教堂
โบสถ์

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ