ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 50 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

kàn 看
มอง
tīng 听
ฟัง
xiăo xīn 小心
ระมัดระวัง
huŏ 火
ไฟ
zŏu kāi 走开
ออกไปจากที่นี่
bāng zhù 帮助
ช่วย
bāng zhù wŏ 帮助我
ช่วยฉันด้วย
kuài diăn 快点
รีบเร่ง
tíng zhĭ 停止
หยุด
jĭng chá 警察
ตำรวจ
jĭn jí qíng kuàng 紧急情况
มันเป็นเรื่องฉุกเฉิน

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก