ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 43 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

xíng li lĭng qŭ chù 行李领取处
พื้นที่รับกระเป๋า
chuán sòng dài 传送带
สายพานลำเลียง
xíng li chē 行李车
รถเข็นสัมภาระ
qŭ xíng li de piào quàn 取行李的票券
ตั๋วรับกระเป๋า
xíng li yí shī 行李遗失
กระเป๋าหาย
shī wù zhāo lĭng 失物招领
จุดรับของหาย
xíng li yuán 行李员
พนักงานยกกระเป๋า
diàn tī 电梯
ลิฟต์
zì dòng rén xíng dào 自动人行道
ทางเดินที่เคลื่อนที่
rù kŏu 入口
ทางเข้า
chū kŏu 出口
ทางออก
huò bì duì huàn 货币兑换
จุดรับแลกเปลี่ยนเงิน
gōng gòng qì chē zhàn 公共汽车站
ป้ายรถประจำทาง
qì chē zū lìn 汽车租赁
รถเช่า

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร