ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 41 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

xíng li cāng 行李舱
ช่องกระเป๋า
chá jī 茶几
ถาดวางของ
tōng dào 通道
ทางเดินระหว่างที่นั่ง
pái 排
แถว
zuò wèi 座位
ที่นั่ง
zhĕn tou 枕头
หมอน
tóu dài shì ĕr jī 头戴式耳机
หูฟัง
ān quán dài 安全带
เข็มขัดนิรภัย
hăi bá 海拔
ระดับความสูง
jĭn jí chū kŏu 紧急出口
ทางออกฉุกเฉิน
jiù shēng yī 救生衣
เสื้อชูชีพ
jī yì 机翼
ปีก
jī wĕi 机尾
หาง

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา