บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 40 การเดินทาง: สนามบิน

คำศัพท์

สนามบิน
jī chăng 机场
เครื่องบิน
fēi jī 飞机
เที่ยวบิน
háng bān 航班
ตั๋ว
fēi jī piào 飞机票
นักบิน
fēi xíng yuán 飞行员
แอร์โฮสเตส
fēi xíng fú wù yuán 飞行服务员
เที่ยวบินหมายเลข
háng bān háo 航班号
ประตูทางก่อนขึ้นเครื่อง
dēng jī mén 登机门
บัตรผ่านขึ้นเครื่อง
dēng jī pái 登机牌
หนังสือเดินทาง
hù zhào 护照
กระเป๋าถือ
suí shēn xíng li 随身行李
กระเป๋าเดินทาง
shŏu tí xiāng 手提箱
กระเป๋าเดินทาง
xíng li 行李

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม