ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 40 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

jī chăng 机场
สนามบิน
fēi jī 飞机
เครื่องบิน
háng bān 航班
เที่ยวบิน
fēi jī piào 飞机票
ตั๋ว
fēi xíng yuán 飞行员
นักบิน
fēi xíng fú wù yuán 飞行服务员
แอร์โฮสเตส
háng bān háo 航班号
เที่ยวบินหมายเลข
dēng jī mén 登机门
ประตูทางก่อนขึ้นเครื่อง
dēng jī pái 登机牌
บัตรผ่านขึ้นเครื่อง
hù zhào 护照
หนังสือเดินทาง
suí shēn xíng li 随身行李
กระเป๋าถือ
shŏu tí xiāng 手提箱
กระเป๋าเดินทาง
xíng li 行李
กระเป๋าเดินทาง

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ