ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 38 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

jiān băng 肩膀
ไหล่
xiōng 胸
หน้าอก
hòu bēi 后背
หลัง
wèi 胃
ท้อง, กระเพาะอาหาร
yāo 腰
เอว
qū gàn 躯干
ลำตัว
gē bo 胳膊
แขน
zhŏu bù 肘部
ข้อศอก
qián bì 前臂
ปลายแขน
shŏu wàn 手腕
ข้อมือ
shŏu 手
มือ
shŏu zhĭ 手指
นิ้ว
dà mŭ zhĭ 大拇指
นิ้วหัวแม่มือ
zhī jia 指甲
เล็บ

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า