ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 35 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

jiù de 旧的
เก่า
xīn de 新的
ใหม่
cū cāo de 粗糙的
หยาบ
guāng hua de 光滑的
เรียบ
hòu de 厚的
หนา
báo de 薄的
บาง
lĕng de 冷的
เย็น (อากาศ)
rè de 热的
ร้อน (อากาศ)
suŏ yŏu 所有
ทั้งหมด
yī gè yĕ méi yŏu 一个也没有
ไม่มี
zhī qián 之前
ก่อน
zhī hòu 之后
หลังจาก

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม