บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 35 คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่

คำศัพท์

เก่า
jiù de 旧的
ใหม่
xīn de 新的
หยาบ
cū cāo de 粗糙的
เรียบ
guāng hua de 光滑的
หนา
hòu de 厚的
บาง
báo de 薄的
เย็น (อากาศ)
lĕng de 冷的
ร้อน (อากาศ)
rè de 热的
ทั้งหมด
suŏ yŏu 所有
ไม่มี
yī gè yĕ méi yŏu 一个也没有
ก่อน
zhī qián 之前
หลังจาก
zhī hòu 之后

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม