ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 34 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

jiào duō de 较多的
มากกว่า
jiào shăo de 较少的
น้อยกว่า
zhèng què de 正确的
ถูกต้อง
bù zhèng què de 不正确的
ไม่ถูกต้อง
gāo xìng de 高兴的
มีความสุข
jŭ sàng de 沮丧的
เสียใจ
gān jìng de 干净的
สะอาด
zāng de 脏的
สกปรก
huó zhe de 活着的
มีชีวิตชีวา, มีชีวิตอยู่
sĭ de 死的
ตาย
wăn 晚
สาย
zăo 早
แต่แรก

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์