ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 33 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

màn de 慢的
ช้า
kuài de 快的
รวดเร็ว
kōng de 空的
ว่างเปล่า
măn de 满的
เต็ม
piào liang de 漂亮的
สวย, น่ารัก
chŏu de 丑的
น่าเกลียด
chăo nào de 吵闹的
เสียงดัง
ān jìng de 安静的
เงียบสงบ
qiáng zhuàng de 强壮的
แข็งแรง
shòu ruò de 瘦弱的
อ่อนแอ
zhēn xiàng 真相
ความจริง
huăng yán 谎言
โกหก
yìng de 硬的
ยาก
ruăn de 软的
อ่อน

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน