ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 32 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

lĕng de 冷的
เย็น
rè de 热的
ร้อน
liàng de 亮的
สว่าง
àn de 暗的
มืด
huài de 坏的
ไม่ดี
hăo de 好的
ดี
gū dú 孤独
คนเดียว
yī qĭ 一起
พร้อมกับคนอื่น
shī de 湿的
เปียก
gān de 干的
แห้ง
yŏu 有
ด้วย
méi yŏu 没有
ไม่มี

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน