ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 31 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

róng yì de 容易的
ง่าย
kùn nan de 困难的
ยาก
xiāng tóng de 相同的
เหมือนกัน
bù tóng de 不同的
แตกต่าง
lā 拉
ดึง
tuī 推
ดัน
bù duō de 不多的
เล็กน้อย
xŭ duō de 许多的
มากมาย
cháng de 长的
ยาว
duăn de 短的
สั้น
méi yŏu 没有
ไม่มีอะไร
yŏu yī xiē 有一些
บางสิ่งบางอย่าง

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่