ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 30 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

dà de 大的
ใหญ่
xiăo de 小的
เล็ก
gāo de 高的
สูง
ăi de 矮的
สั้น, เตี้ย
nián qīng de 年轻的
หนุ่ม
nián lăo de 年老的
เก่า, แก่
shòu de 瘦的
ผอม
pàng de 胖的
อ้วน
xiàng shàng 向上
ขึ้น
xiàng xià 向下
ลง
wèn tí 问题
คำถาม
jiĕ dá 解答
ตอบ

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน