ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 28 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

nă tiān 哪天?
วันอะไร
nă yuè 哪月?
เดือนอะไร
shén me shí jiān 什么时间?
เมื่อไหร่
yuē huì shì jī diăn 约会是几点?
คุณมีนัดตอนกี่โมง
hòu lái 后来
ภายหลัง
zŏng shì 总是
ตลอดเวลา
zhī qián 之前
ก่อนหน้านี้
zăo 早
แต่แรก
yĭ hòu 以后
ภายหลัง
hĕn duō cì 很多次
หลายครั้ง
jué bù 决不
ไม่เคย
xiàn zài 现在
ขณะนี้
yī cì 一次
ครั้งหนึ่ง
yŏu shí hou 有时候
บางครั้ง
hĕn kuài 很快
ในไม่ช้า

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม