บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 28 เวลา: การนัดหมาย

คำศัพท์

วันอะไร
nă tiān 哪天?
เดือนอะไร
nă yuè 哪月?
เมื่อไหร่
shén me shí jiān 什么时间?
คุณมีนัดตอนกี่โมง
yuē huì shì jī diăn 约会是几点?
ภายหลัง
hòu lái 后来
ตลอดเวลา
zŏng shì 总是
ก่อนหน้านี้
zhī qián 之前
แต่แรก
zăo 早
ภายหลัง
yĭ hòu 以后
หลายครั้ง
hĕn duō cì 很多次
ไม่เคย
jué bù 决不
ขณะนี้
xiàn zài 现在
ครั้งหนึ่ง
yī cì 一次
บางครั้ง
yŏu shí hou 有时候
ในไม่ช้า
hĕn kuài 很快

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม