ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 26 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

jīn tiān shì jī háo 今天是几号?
วันนี้เป็นวันอะไร
shàng gè lĭ bài 上个礼拜
อาทิตย์ที่แล้ว
shàng gè yuè 上个月
เดือนที่แล้ว
xià gè lĭ bài 下个礼拜
อาทิตย์หน้า
xià gè yuè 下个月
เดือนหน้า
míng nián 明年
ปีหน้า
jīn wăn 今晚
คืนนี้
zuó wăn 昨晚
เมื่อคืน
míng tiān zăo shang 明天早上
พรุ่งนี้เช้า
qián tiān 前天
เมื่อวานซืน
hòu tiān 后天
วันมะรืนนี้
zhōu mò 周末
สุดสัปดาห์

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน