เรียนรู้ ภาษาจีน

บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร


Please wait

Loading. Please be patient

<< BACK
PLAY AGAIN
PLAY
STOP
NEXT >>
PAGE UP
PAGE DOWN
HELP
ON
OFF
Check Answer
Yes
No
Listen Again
  Flip Card  
Show English First
Show Spanish First
Show Other Side First
    Find Next    
Chinese sounds:
Dutch sounds:
Spanish sounds:
English sounds:
French sounds:
German sounds:
Portuguese sounds:
Italian sounds:
Japanese sounds:
Polish sounds:
Russian sounds:
 

คำศัพท์

ภาษาไทย

ภาษาจีน

วันนี้เป็นวันอะไร
jīn tiān shì jī háo 今天是几号?
อาทิตย์ที่แล้ว
shàng gè lĭ bài 上个礼拜
เดือนที่แล้ว
shàng gè yuè 上个月
อาทิตย์หน้า
xià gè lĭ bài 下个礼拜
เดือนหน้า
xià gè yuè 下个月
ปีหน้า
míng nián 明年
คืนนี้
jīn wăn 今晚
เมื่อคืน
zuó wăn 昨晚
พรุ่งนี้เช้า
míng tiān zăo shang 明天早上
เมื่อวานซืน
qián tiān 前天
วันมะรืนนี้
hòu tiān 后天
สุดสัปดาห์
zhōu mò 周末