เรียนรู้ ภาษาจีน

บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี


Please wait

Loading. Please be patient

<< BACK
PLAY AGAIN
PLAY
STOP
NEXT >>
PAGE UP
PAGE DOWN
HELP
ON
OFF
Check Answer
Yes
No
Listen Again
  Flip Card  
Show English First
Show Spanish First
Show Other Side First
    Find Next    
Chinese sounds:
Dutch sounds:
Spanish sounds:
English sounds:
French sounds:
German sounds:
Portuguese sounds:
Italian sounds:
Japanese sounds:
Polish sounds:
Russian sounds:
 

คำศัพท์

ภาษาไทย

ภาษาจีน

เดือนของปี
yī nián zhōng de yuè fèn 一年中的月份
มกราคม
yī yuè 一月
กุมภาพันธ์
èr yuè 二月
มีนาคม
sān yuè 三月
เมษายน
sì yuè 四月
พฤษภาคม
wŭ yuè 五月
มิถุนายน
liù yuè 六月
กรกฎาคม
qī yuè 七月
สิงหาคม
bā yuè 八月
กันยายน
jiŭ yuè 九月
ตุลาคม
shí yuè 十月
พฤศจิกายน
shí yī yuè 十一月
ธันวาคม
shí èr yuè 十二月