ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 25 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

yī nián zhōng de yuè fèn 一年中的月份
เดือนของปี
yī yuè 一月
มกราคม
èr yuè 二月
กุมภาพันธ์
sān yuè 三月
มีนาคม
sì yuè 四月
เมษายน
wŭ yuè 五月
พฤษภาคม
liù yuè 六月
มิถุนายน
qī yuè 七月
กรกฎาคม
bā yuè 八月
สิงหาคม
jiŭ yuè 九月
กันยายน
shí yuè 十月
ตุลาคม
shí yī yuè 十一月
พฤศจิกายน
shí èr yuè 十二月
ธันวาคม

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ