ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 24 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

duō jiŭ 多久?
นานเท่าไหร่
xīng qī zhòng de tiān 星期中的天
วันของสัปดาห์
zhōu yī 周一
วันจันทร์
zhōu èr 周二
วันอังคาร
zhōu sān 周三
วันพุธ
zhōu sì 周四
วันพฤหัสบดี
zhōu wŭ 周五
วันศุกร์
zhōu liù 周六
วันเสาร์
zhōu rì 周日
วันอาทิตย์
zuó tiān 昨天
เมื่อวาน
jīn tiān 今天
วันนี้
míng tiān 明天
พรุ่งนี้

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน