ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 23 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 23. คน: เพื่อน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

lín jū 邻居
เพื่อนบ้าน
péng you 朋友
เพื่อน
nĭ men jié hūn duō jiŭ le 你们结婚多久了?
คุณแต่งงานนานแค่ไหนแล้ว
tā shì nĭ de nǚ péng you mā 她是你的女朋友吗?
ผู้หญิงคนนั้นแฟนของคุณใช่ไหม
tā shì nĭ de nán péng you mā 他是你的男朋友吗?
ผู้ชายคนนั้นแฟนของคุณใช่ไหม

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน