บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 22 คน: เด็กหญิงและเด็กชาย

คำศัพท์

เด็กผู้ชาย
nán hái 男孩
เด็กผู้หญิง
nǚ hái 女孩
ผู้หญิง
nǚ rén 女人
ผู้ชาย
nán rén 男人
แฟน(ชาย)
nán péng you 男朋友
แฟน(หญิง)
nǚ péng you 女朋友
ลูกพี่ลูกน้อง (หญิง)
biăo jiĕ mèi 表姐妹
ลูกพี่ลูกน้อง (ชาย)
biăo xiōng dì 表兄弟
ป้า น้า อาหญิง
ā yí 阿姨
ลุง อา ชาย
shū shu 叔叔
ภรรยา
qī zi 妻子
สามี
zhàng fu 丈夫

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม