ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 22 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

nán hái 男孩
เด็กผู้ชาย
nǚ hái 女孩
เด็กผู้หญิง
nǚ rén 女人
ผู้หญิง
nán rén 男人
ผู้ชาย
nán péng you 男朋友
แฟน(ชาย)
nǚ péng you 女朋友
แฟน(หญิง)
biăo jiĕ mèi 表姐妹
ลูกพี่ลูกน้อง (หญิง)
biăo xiōng dì 表兄弟
ลูกพี่ลูกน้อง (ชาย)
ā yí 阿姨
ป้า น้า อาหญิง
shū shu 叔叔
ลุง อา ชาย
qī zi 妻子
ภรรยา
zhàng fu 丈夫
สามี

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง