ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 20 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

rén 人
ผู้คน
mŭ qīn 母亲
แม่
fù qīn 父亲
พ่อ
xiōng dì 兄弟
พี่ชาย น้องชาย
jiĕ mèi 姐妹
พี่สาว น้องสาว
ér zi 儿子
ลูกชาย
nǚ ér 女儿
ลูกสาว
zhí zi 侄子
หลานชาย
zhí nǚ 侄女
หลานสาว
yé ye 爷爷
คุณปู่ คุณตา
năi nai 奶奶
คุณย่า คุณยาย

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน