ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 19 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 19. สี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

nà shi shén me yán sè de 那是什么颜色的?
นี่คือสีอะไร
hóng sè de 红色的
สีนี่คือสีแดง
hēi sè 黑色
สีดำ
lán sè 蓝色
สีฟ้า
zōng sè 棕色
สีน้ำตาล
lǜ sè 绿色
สีเขียว
jú hóng sè 橘红色
สีส้ม
zĭ sè 紫色
สีม่วง
hóng sè 红色
สีแดง
bái sè 白色
สีขาว
huáng sè 黄色
สีเหลือง
huī sè 灰色
สีเทา
jīn sè 金色
ทอง
yín sè 银色
เงิน

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง