ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 18 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

hòu mian 后面
ข้างหลังของ
qián miàn 前面
ข้างหน้าของ
páng biān 旁边
ข้างๆ
yòu bian dì yī gè mén 右边第一个门
ประตูแรกทางขวา
zài dì sì gè dēng chŭ yòu zhuăn 在第四个灯处右转
ถึงไฟแดงที่สี่แล้วเลี้ยวขวา
nĭ míng bai wŏ de yì si mā 你明白我的意思吗?
คุณเข้าใจผมไหม
bĕi fāng 北方
ทิศเหนือ
xī fāng 西方
ทิศตะวันตก
nán fāng 南方
ทิศใต้
dōng fāng 东方
ทิศตะวันออก
xiàng yòu biān 向右边
ไปทางขวา
xiàng zuŏ biān 向左边
ไปทางซ้าย
yŏu diàn tī mā 有电梯吗?
มีลิฟท์ไหม
lóu tī zài nă lĭ 楼梯在哪里?
บันไดอยู่ที่ไหน
cháo nă ge fāng xiàng 朝哪个方向?
ไปทางไหน
zuŏ biān de dì èr gè mén 左边的第二个门
ประตูที่สองด้านซ้าย
zài guăi jiăo chŭ xiàng zuŏ guăi 在拐角处向左拐
ถึงหัวถนนข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้าย

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน