ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 17 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

yī zhí xiàng qián 一直向前
ตรงไปเลย
zài hòu miàn 在后面
ข้างหลัง
zài qián miàn 在前面
ข้างหน้า
lĭ miàn 里面
ข้างใน
wài mian 外面
ข้างนอก
zhè lĭ 这里
ที่นี่
nà li 那里
ที่นั่น
yán zhe qiáng 沿着墙
ตามผนัง
zài guăi jiăo chŭ 在拐角处
ตรงหัวมุม
fú wù tái 服务台
ที่โต๊ะ
zài duì liè lĭ 在队列里
ในแถว
lóu xià 楼下
ชั้นล่าง
lóu shàng 楼上
ชั้นบน
zài dà tīng 在大厅
เลยไปตามทางเดินในตึก

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า