บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 15 หมายเลข: 1000 ถึง 10,000

คำศัพท์

หนึ่งพัน
yī qiān 一千
สองพัน
liăng qiān 两千
สามพัน
sān qiān 三千
สี่พัน
sì qiān 四千
ห้าพัน
wŭ qiān 五千
หกพัน
liù qiān 六千
เจ็ดพัน
qī qiān 七千
แปดพัน
bā qiān 八千
เก้าพัน
jiŭ qiān 九千
หนึ่งหมื่น
yī wàn 一万

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม