บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 14 หมายเลข: 100 ถึง 1000

คำศัพท์

หนึ่งร้อย
yī bǎi 一百
สองร้อย
èr bǎi 二百
สามร้อย
sān bǎi 三百
สี่ร้อย
sì bǎi 四百
ห้าร้อย
wŭ bǎi 五百
หกร้อย
liù bǎi 六百
เจ็ดร้อย
qī bǎi 七百
แปดร้อย
bā bǎi 八百
เก้าร้อย
jiŭ bǎi 九百
หนึ่งพัน
yī qiān 一千

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม