บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 10 หมายเลข: 0 ถึง 10

คำศัพท์

ตัวเลข
shù zì 数字
หนึ่ง
yī 一
สอง
èr 二
สาม
sān 三
สี่
sì 四
ห้า
wŭ 五
หก
liù 六
เจ็ด
qī 七
แปด
bā 八
เก้า
jiŭ 九
สิบ
shí 十

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม