บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 3 เริ่ม: พูดช้าลง

คำศัพท์

พูดช้าๆ
qĭng màn yī diăn shuō 请慢一点说
ฉันไม่เข้าใจ
wŏ bù míng bái 我不明白
คุณเข้าใจไหม
nĭ míng bai mā 你明白吗?
แน่นอน
dāng rán 当然
ได้โปรดพูดซ้ำอีกครั้ง
qĭng chóng fù yī biàn 请重复一遍
อีกครั้ง
zài yī cì 再一次
คำต่อคำ
zhú zì de 逐字的
ช้าๆ
màn yī diăn 慢一点
ฉันควรพูดว่าอย่างไร
nĭ zĕn me shuō 你怎么说?
มันหมายความว่าอย่างไร
nà ge shì shén me yì si 那个是什么意思?
คุณพูดว่าอะไร
nĭ shuō shén me 你说什么?
คุณมีคำถามหรือไม่
nĭ yŏu wèn tí mā 你有问题吗?

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม