ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 3 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

qĭng màn yī diăn shuō 请慢一点说
พูดช้าๆ
wŏ bù míng bái 我不明白
ฉันไม่เข้าใจ
nĭ míng bai mā 你明白吗?
คุณเข้าใจไหม
dāng rán 当然
แน่นอน
qĭng chóng fù yī biàn 请重复一遍
ได้โปรดพูดซ้ำอีกครั้ง
zài yī cì 再一次
อีกครั้ง
zhú zì de 逐字的
คำต่อคำ
màn yī diăn 慢一点
ช้าๆ
nĭ zĕn me shuō 你怎么说?
ฉันควรพูดว่าอย่างไร
nà ge shì shén me yì si 那个是什么意思?
มันหมายความว่าอย่างไร
nĭ shuō shén me 你说什么?
คุณพูดว่าอะไร
nĭ yŏu wèn tí mā 你有问题吗?
คุณมีคำถามหรือไม่

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย