ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 2 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
ได้ นิดหน่อย
shì 是
ใช่
bù shì 不是
ไม่
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
ยินดีที่ได้รู้จัก
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
ยินดีที่ได้เจอคุณ
xiān sheng 先生
นาย
nǚ shì 女士
นาง
xiăo jiè 小姐
นางสาว

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร