บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 2 เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย

คำศัพท์

คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
ได้ นิดหน่อย
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
ใช่
shì 是
ไม่
bù shì 不是
ยินดีที่ได้รู้จัก
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
ยินดีที่ได้เจอคุณ
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
นาย
xiān sheng 先生
นาง
nǚ shì 女士
นางสาว
xiăo jiè 小姐

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม