ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 1 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

nĭ hăo 你好
สวัสดี
zăo shang hăo 早上好
สวัสดีตอนเช้า
xià wŭ hăo 下午好
สวัสดีตอนบ่าย
wăn shàng hăo 晚上好
สวัสดีตอนเย็น
wăn shàng hăo 晚上好
ราตรีสวัสดิ์
nĭ ne 你呢?
แล้วคุณล่ะ
huān yíng 欢迎
ยินดีต้อนรับ
jīn tiān tiān qì hĕn hăo 今天天气很好
วันนี้อากาศดีมาก
zhù nĭ yú kuài 祝你愉快
ขอให้มีความสุขมากๆ ในวันนี้
zài jiàn 再见
ลาก่อน
dāi huì jiàn 待会见
แล้วพบกันใหม่
míng tiān jiàn 明天见
แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้
dă răo xià 打扰下
ประทานโทษ
yŏu shén me kĕ yĭ bāng zhù nĭ de mā 有什么可以帮助你的吗?
มีอะไรให้ช่วยไหมครับ

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร