ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 109 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Guest book
สมุดเยี่ยม
Shopping cart
ตะกร้าช้อปปิ้ง
Newsgroup
กลุ่มข่าวสาร
Subscribe
สมัครสมาชิก
Outgoing messages
ข้อความที่ส่งออก
Encrypted mail
อีเมลที่เข้ารหัสลับ
Sent box
กล่องส่ง
Deleted messages
ข้อความที่ถูกลบ
Inbox
กล่องขาเข้า
Outbox
กล่องขาออก

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว