บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 109 คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ

คำศัพท์

สมุดเยี่ยม
Guest book
ตะกร้าช้อปปิ้ง
Shopping cart
กลุ่มข่าวสาร
Newsgroup
สมัครสมาชิก
Subscribe
ข้อความที่ส่งออก
Outgoing messages
อีเมลที่เข้ารหัสลับ
Encrypted mail
กล่องส่ง
Sent box
ข้อความที่ถูกลบ
Deleted messages
กล่องขาเข้า
Inbox
กล่องขาออก
Outbox

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม