ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 108 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Word wrap
ตัดคำ
Cyberspace
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email address
ที่อยู่อีเมล์
Address book
สมุดที่อยู่
Recipient
ผู้รับ
Spam
ข้อความโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
Reply to all
ตอบทุกคน
Attached files
ไฟล์ที่แนบมา
Attach
แนบ
Message headings
หัวเรื่องข้อความ
Subject
เรื่อง

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว