บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 105 การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง

คำศัพท์

กลับ
Back
ข้างหน้า
Forward
บันทึก
Save
ท่อง (เว็บ)
Surf (web)
ดาวน์โหลด
Download
ดำเนินงาน (ปฏิบัติการ)
Run (execute)
กด
Click
ลาก
Drag
ปล่อย
Drop
อัพเดท
Update
เมนูแบบเลื่อนลง
Drop down menu
หยุด
Stop

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม