ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 104 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Homepage
หน้าแรก
Upload
อัพโหลด
Choose
เลือก
Folder
โฟลเดอร์
Toolbar
แถบเครื่องมือ
Go back
กลับไป
Bookmark
บุ๊กมาร์ก
At (@)
ที่ (@)
Slash (/)
ทับ (/)
Colon (:)
ทวิภาค (:)