บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 103 การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต

คำศัพท์

อินเทอร์เน็ต
Internet
ลิงค์
Link
เชื่อมโยงหลายมิติ
Hyperlink
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
Internet service provider
เครือข่าย
Network
เว็บไซต์
Web site
หน้าเว็บ
Web page
ที่อยู่หน้าเว็บ (URL)
Web page address (URL)
เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้
Secure web site
เบราว์เซอร์
Browser
เครื่องมือค้นหา
Search engine
เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย
Secure server

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม