ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 103 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Internet
อินเทอร์เน็ต
Link
ลิงค์
Hyperlink
เชื่อมโยงหลายมิติ
Internet service provider
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
Network
เครือข่าย
Web site
เว็บไซต์
Web page
หน้าเว็บ
Web page address (URL)
ที่อยู่หน้าเว็บ (URL)
Secure web site
เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้
Browser
เบราว์เซอร์
Search engine
เครื่องมือค้นหา
Secure server
เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย