บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 102 การงาน: การหางาน

คำศัพท์

คุณมีใบอนุญาตทำงานไหม
Do you have a working permit?
ผมมีใบอนุญาตทำงาน
I have a working permit
ผมไม่มีมีใบอนุญาตทำงาน
I do not have a working permit
คุณสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่
When can you start?
ผมจ่ายสิบยูโรต่อชั่วโมง
I pay ten Euros an hour
ผมจ่ายสิบเรียลต่อชั่วโมง
I pay ten reals an hour
ผมจ่ายสิบเหรียญต่อชั่วโมง
I pay ten dollars an hour
ผมจะจ่ายเงินให้คุณต่อสัปดาห์
I will pay you per week
ต่อเดือน
Per month
มาถึงที่นี่ 8 โมงเช้า
Be here at 8:00 AM
เลิกงาน 4 โมงครึ่ง
Work ends at 4:30
คุณได้หยุดวันเสาร์และอาทิตย์
You have Saturdays and Sundays off
คุณจะสวมเครื่องแบบ
You will wear a uniform
คุณทำเช่นนี้
You do it like this

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม