ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 102 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 102. การงาน: การหางาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Do you have a working permit?
คุณมีใบอนุญาตทำงานไหม
I have a working permit
ผมมีใบอนุญาตทำงาน
I do not have a working permit
ผมไม่มีมีใบอนุญาตทำงาน
When can you start?
คุณสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่
I pay ten dollars an hour
ผมจ่ายสิบเหรียญต่อชั่วโมง
I pay ten Euros an hour
ผมจ่ายสิบยูโรต่อชั่วโมง
I pay ten reals an hour
ผมจ่ายสิบเรียลต่อชั่วโมง
I will pay you per week
ผมจะจ่ายเงินให้คุณต่อสัปดาห์
Per month
ต่อเดือน
Be here at 8:00 AM
มาถึงที่นี่ 8 โมงเช้า
Work ends at 4:30
เลิกงาน 4 โมงครึ่ง
You have Saturdays and Sundays off
คุณได้หยุดวันเสาร์และอาทิตย์
You will wear a uniform
คุณจะสวมเครื่องแบบ
You do it like this
คุณทำเช่นนี้