ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 101 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

I am looking for a job
ผมกำลังมองหางาน
May I see your resume?
ผมขอดูประวัติการทำงานของคุณได้ไหม
Here is my resume
นี่คือประวัติการทำงานของผม
Are there references I can contact?
มีชื่อบุคคลอ้างอิงที่ผมจะติดต่อไปได้ไหม
Here is a list of my references
นี่คือรายการของบุคคลอ้างอิงของผม
How much experience do you have?
คุณมีประสบการณ์ทำงานมากแค่ไหน
How long have you been working in this field?
คุณทำงานในด้านนี้มานานเท่าไหร่แล้ว
3 years
3 ปี
I am a high school graduate
ผมจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
I am a college graduate
ผมจบการศึกษาระดับวิทยาลัย
I am looking for a part time job
ฉันกำลังหางานนอกเวลา
I would like to work full time
ผมต้องการจะทำงานเต็มเวลา
Do you offer health insurance?
สวัสดิการของคุณมีประกันสุขภาพหรือไม่
Yes, after six months of working here
ใช่ หลังจากหกเดือนของการทำงานที่นี่