บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 101 การงาน: การสมัครงาน

คำศัพท์

ผมกำลังมองหางาน
I am looking for a job
ผมขอดูประวัติการทำงานของคุณได้ไหม
May I see your resume?
นี่คือประวัติการทำงานของผม
Here is my resume
มีชื่อบุคคลอ้างอิงที่ผมจะติดต่อไปได้ไหม
Are there references I can contact?
นี่คือรายการของบุคคลอ้างอิงของผม
Here is a list of my references
คุณมีประสบการณ์ทำงานมากแค่ไหน
How much experience do you have?
คุณทำงานในด้านนี้มานานเท่าไหร่แล้ว
How long have you been working in this field?
3 ปี
3 years
ผมจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
I am a high school graduate
ผมจบการศึกษาระดับวิทยาลัย
I am a college graduate
ฉันกำลังหางานนอกเวลา
I am looking for a part time job
ผมต้องการจะทำงานเต็มเวลา
I would like to work full time
สวัสดิการของคุณมีประกันสุขภาพหรือไม่
Do you offer health insurance?
ใช่ หลังจากหกเดือนของการทำงานที่นี่
Yes, after six months of working here

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม