ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 100 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Table
โต๊ะ
Wastepaper basket
ตะกร้าขยะ
Chair
เก้าอี้
Loudspeaker
ลำโพง
Flag
ธง
Is this his desk?
นี่เป็นโต๊ะทำงานของเขาใช่ไหม
Message
ข้อความ
Lamp
โคมไฟ
Light
แสง