ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 99 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

I am looking for a stapler
ผมกำลังมองหาเครื่องเย็บกระดาษ
Thumbtack
เป๊ก
Pencil
ดินสอ
Book
หนังสือ
Paper
กระดาษ
Notebook
สมุดบันทึก
Slides
สไลด์
Calendar
ปฏิทิน
Tape
เทป
I need to find a map
ผมจำเป็นต้องหาแผนที่