บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 98 ออฟฟิซ: เสบียง

คำศัพท์

กรรไกรอยู่ที่ไหน
Where are the scissors?
กบเหลาดินสอ
Pencil sharpener
คลิปหนีบกระดาษ
Paperclip
ผมต้องการปากกา
I need a pen
สมุดฉีก
Writing pad
ไม้บรรทัด
Ruler
ซองจดหมาย
Envelope
แสตมป์
Stamp
กาว
Glue
ยางลบ
Eraser

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม