บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 97 ออฟฟิซ: อุปกรณ์

คำศัพท์

เครื่องแฟ็กซ์
Fax machine
เครื่องถ่ายเอกสาร
Photocopier
โทรศัพท์
Telephone
เครื่องพิมพ์ดีด
Typewriter
เครื่องฉาย
Projector
คอมพิวเตอร์
Computer
จอภาพ
Screen
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
Is the printer working?
แผ่นดิสก์
Disk
เครื่องคิดเลข
Calculator

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม