ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 96 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Take two pills a day
กินสองเม็ดต่อวัน
Are you the nurse?
คุณเป็นพยาบาลใช่ไหม
Is the doctor in?
หมออยู่ไหม
Are you the nurse (female)?
คุณเป็นนางพยาบาลใช่ไหม (หญิง)
Is it serious?
มันรุนแรงหรือ
I don't know what I have
ผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไร
I have lost my glasses
ผมได้ทำแว่นตาหาย
Can you replace them right away?
คุณเปลี่ยนให้ตอนนี้เลยได้ไหม
Do I need a prescription?
ผมจะต้องมีใบสั่งยาหรือไม่
Is there a pharmacy nearby?
มีร้านขายยาใกล้ๆไหม
I need something for a cold
ผมต้องการยาแก้หวัด
Thank you for your help
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
How much do I owe you?
ผมต้องจ่ายคุณเท่าไหร่