ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 95 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Do you have crutches?
คุณมีไม้เท้าไหม
Sprain
เคล็ด
You broke a bone
คุณทำกระดูกหัก
I need medicine for the pain
ผมจำเป็นยาสำหรับอาการปวด
I do not have high blood pressure
ผมไม่ได้มีความดันโลหิตสูง
I am pregnant
ฉันตั้งท้อง
I have a rash
ผมเป็นผื่น
The cut is infected
มีการติดเชื่อในแผลที่ถูกบาด
Look at this bruise
ดูที่แผลฟกช้ำนี่
Flu
ไข้หวัดใหญ่
I have a cold
ผมมีอาการเป็นหวัด
I have chills
ผมมีอาการหนาวสั่น
Where does it hurt?
เจ็บที่ไหน
Everywhere
ทุกที่
How long have you felt this way?
นานแค่ไหนแล้วที่คุณรู้สึกแบบนี้
I have felt this way for 3 days
ผมได้รู้สึกแบบนี้มาเป็นเวลา 3 วันแล้ว
Are you taking any medication?
คุณกินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
Yes, for my heart
ใช่ สำหรับหัวใจของผม