บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 95 หมอ: สนทนากับหมอ

คำศัพท์

คุณมีไม้เท้าไหม
Do you have crutches?
เคล็ด
Sprain
คุณทำกระดูกหัก
You broke a bone
ผมจำเป็นยาสำหรับอาการปวด
I need medicine for the pain
ผมไม่ได้มีความดันโลหิตสูง
I do not have high blood pressure
ฉันตั้งท้อง
I am pregnant
ผมเป็นผื่น
I have a rash
มีการติดเชื่อในแผลที่ถูกบาด
The cut is infected
ดูที่แผลฟกช้ำนี่
Look at this bruise
ไข้หวัดใหญ่
Flu
ผมมีอาการเป็นหวัด
I have a cold
ผมมีอาการหนาวสั่น
I have chills
เจ็บที่ไหน
Where does it hurt?
ทุกที่
Everywhere
นานแค่ไหนแล้วที่คุณรู้สึกแบบนี้
How long have you felt this way?
ผมได้รู้สึกแบบนี้มาเป็นเวลา 3 วันแล้ว
I have felt this way for 3 days
คุณกินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
Are you taking any medication?
ใช่ สำหรับหัวใจของผม
Yes, for my heart

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม