ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 94 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Do you have a fever?
คุณมีไข้หรือไม่
Yes, I have a fever
ใช่ ผมมีไข้
I have had a fever since yesterday
ผมมีไข้ตั้งแต่เมื่อวาน
Could you please call a doctor?
คุณจะกรุณาเรียกหมอให้ได้ไหม
When will the doctor come?
เมื่อไหร่หมอจะมา
My foot hurts
เท้าของผมเจ็บ
I fell
ผมล้ม
I had an accident
ผมประสบอุบัติเหตุ
I think I broke it
ผมคิดว่าผมทำมันหัก
Bed rest
พักบนเตียง
Heating pad
กระเป๋าไฟฟ้า
Ice pack
เจลเก็บความเย็น
Sling
ผ้าคล้องแขนคนเจ็บ
You need a cast
คุณจำเป็นต้องเข้าเฝือก

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ