ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 93 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

I need to see a doctor
ผมจำเป็นต้องพบแพทย์
Is the doctor in the office?
หมออยู่หรือเปล่า
I don’t feel well
ผมรู้สึกไม่สบาย
I am sick
ผมป่วย
I have a stomach ache
ผมมีอาการปวดท้อง
I have a head ache
ผมมีอาการปวดศีรษะ
Lay down
นอนพักผ่อน
I need to lay down
ผมจำเป็นต้องนอนพักผ่อน
My throat hurts
ผมเจ็บคอ
I feel nauseous
ผมรู้สึกคลื่นไส้
I have an allergy
ผมมีอาการแพ้
I have diarrhea
ผมมีอาการท้องเสีย
I am dizzy
ผมเวียนหัว
I have a migraine
ผมมีอาการไมเกรน

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ